LENTS DE CONTACTE

ORTOQUERATOLOGIA

Es tracta d’un procediment que consisteix en moldejar o canviar la forma de la còrnia mitjançant lents de contacte i gràcies a les quals s’aconsegueix la correcció d’errors refractius com la miopia.. En altres paraules, l’ús de lents de contacte durant la nit ens permet una visió nítida durant la resta del dia sense ulleres ni lents per aquests pacients.

En que consisteix?

Mitjançant l’ús de lentilles durant la nit s’aconsegueix la correcció transitòria o temporal del defecte refractiu (generalment miopia) per obtindre una visió nítida sense ulleres ni lentilles. Es necessari utilitzar les lents cada nit per veure bé durant el dia. Una vegada deixes de portar les lents de contacte, la còrnia torna a la seva forma original i es recuperen els valors de miopia previs al tractament.

Es segura aquesta tècnica?

A l’actualitat disposem de suficient informació per afirmar que es tracta d’una tècnica segura. Requereix d’una òptima selecció del candidat, una adaptació individualitzada i seguiments periòdics per a garantir la seguretat i idoneïtat de la tècnica. La col·laboració del pacient es també un factor del qual depèn l’èxit de la tècnica. Es imprescindible una correcta higiene i manteniment de les lents de contacte, així com el compliment estricte dels seguiments.

Qui pot fer orto-k?

Principalment pacients que pateixin miopies de fins a 4 dioptries (fins a 6 dioptries amb alguns dissenys) i astigmatismes de fins a 1.50 D. Es cert, que existeixen dissenys per a hipermetropia o publicacions en les que s’han tractat graduacions més altes. Però la pràctica clínica mes estesa es limita generalment a aquests valors.

També son necessaris un estudi topogràfic de la còrnia i la valoració de l’integritat de la superfície ocular per determinar si un pacient es bon candidat.

Quins beneficis te l’orto-k?

A banda dels ja esmentats (visió nítida sense ulleres ni lents durant el dia) aquesta tècnica s’ha demostrat beneficiosa per el control de la miopia en nens. Nombrosos estudis anoten cap a un menor increment de la miopia quant aquesta es corregeix amb la tècnica de l’orto-k. Actualment s’està valorant l’eficàcia del control de la miopia quant es combina l’orto-k amb altres tècniques per al control de la miopia com la prescripció d’atropina.